Om Guards MC

Guards MC bildades efter att några motorcykelintresserade kriminalvårds kollegor haft ideen under en tid. Sagt och gjort, våren 2012 bildades Guards MC och registrerades som ideell förening.

Guards MC är en kamratlig, partipolitiskt obunden och märkesoberoende sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade som jobbar i kriminalvården. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse inom kriminalvården samt tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc frågor. Vi hoppas kunna anordna olika aktiviteter som träffar och resor runt om i landet, men även medverka till att knyta kontakter mellan motorcykelintresserade kollegor vart man än befinner sig.

Några förklaringar till att det blev den loggan/ryggmärket som vi har.
GUARDS förklarar sig själv lite 🙂  Sweden för att vi finns i hela sverige och motorcykeln som kommer ur galleret symboliserar det att vi är motorcyckelintresserade som kommer från den miljö vi jobbar i.
att det blev dom färger som är på märket är en ren tillfällighet och symboliserar inget speciellt. Ps märket i mitten är svart och silver. Sen tycker vi det är snyggt 🙂 Märket är tagit fram helt ur våran egna tankar, och eventuell likhet med andra märken är helt tillfällig.

Vi är inte med i SBM eller IMA.

Guards MC vill visa på att MC kulturen är en positiv kraft i samhället, och en resurs.

Om någon/några har frågor angående Guards MC är ni välkommen att skicka ett mail: info@guardsmc.se