Välkommen till Guards MC

Guards MC är kriminalvårdens egen motorcykel klubb.

Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse inom kriminalvården samt tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc frågor.

Kör försiktigt och hoppas det blir många roliga och njutbara mil runt på fina vägar.

Bengt Oxelgren / Ordförande